Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye Verilmesi

Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye Verilmesi

Ücretin Belirlenmesi, İspatı Ve Hesap Pusulalarının İşverence İşçiye VerilmesiGiriş:

Ücret ve ücretin ekleri ispat yükü taşımaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 8. maddesinde, işçi ile işveren arasında yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde işçiye çalışma koşullarını temel ücret ve varsa eklerim, ücret ödeme zamanını belirten bir belgenin verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Özet:

Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü isçidedir. Ancak bu noktada, işverence düzenlenmesi gereken çalışma belgesi ile ücret hesap pusulasının düzenlenmiş olup olmamasının da gözetilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …