İşçinin İş Akdinin Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdinin Ücretlerinin Ödenmemesi Nedeniyle FeshiGiriş:

İşçi ücret alacaklarının yasaya uygun olarak ödenmediği için iş akdini haklı nedenle feshetmiştir. Bu durumda İhbar, Kıdem ve diğer hakkedişleri işveren tarafından işçiye ödenmelidir.

Özet:

Davacının ücretlerinin yasaya uygun şekilde ödenmemesi sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışma sonucu davacının işyerini terk ettiği anlaşılmaktadır. Bu gelişmelere göre davacının hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/II-d maddesi gereğince haklı olarak feshettiğinin bu nedenle kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu’nda Kıdem Tazminatı

  Türkiye’de yayımlanan gazete ve süreli yayınlarda ya da haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü …