Ücretin Belirlenmesi İşçinin Vasfı İle Bağlantılıdır

Ücretin Belirlenmesi İşçinin Vasfı İle BağlantılıdırGiriş:

İşçi ücretinin belirlenmeden ücret alacağından söz etmek doğru değildir. Öncelikli olarak işçinin vasıflarının belirlenip bu doğrultuda ücretinin belirlenmesi gereklidir.

Özet:

1- Davacı işçinin görevi, vasıflı olup olmadığı ve eğitimi dikkate alınacak, alacağı ücret araştırılmalıdır.
2-Ücret alacağının her ay sonunda ödenmesi gerektiği kuralı, bu alacağın bu tarihte muaccel olduğunu gösterir temerrüt için ihtar gerekir.
3- Oran belirtmeksizin faize karar verilmelidir.
4-Hizmet süresi ve aylık ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğundan likit tür alacaklarından söz edilemez. İcra inkar tazminatının reddi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu