Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

Kıdem Tazminatında Zaman AşımıGiriş:

Kıdem Tazminatı ödemelerinde zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanmaktadır.

Özet:

Mahkemece davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinden itibaren yaklaşık 9 yıl geçtiği belirtilerek kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir. Ne varki, kıdem tazminatı niteliği itibarıyla Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabi olup, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken zamanaşımı sebebiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …