Yıllık İzin Ücreti Ve Fazla Mesai Ücretlerinin Ödenmemesi

Yıllık İzin Ücreti Ve Fazla Mesai Ücretlerinin ÖdenmemesiGiriş:

Alt işverenin çalıştırdığı işçilerin alacaklarından asıl işverende alt işverenle birlikte müteselsil sorumludur.

Özet:

Olayda 1475 Sayılı Yasanın 1/son maddesi koşullarının oluştuğu, bu davalının da davacının tüm çalışma süresi içinde alt- üst işveren durumunun devam ettiği dikkate alınarak davalı T…. İnş. AŞ.’nin de asil işveren sıfatı ile hizmet akdinden doğan alacaklardan sorumlu tutulması gerekir

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde işverenler, çalışılmayan bu süreleri yıllık izinden düşebilir mi?