Kıdem Tazminatı Esas No: 9-17310

yargitay-karari

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE YILLIK İZİN VE ÜCRET ALACAĞINA İLİŞKİN DAVA ( Hesaplanma Hatası – Dönemsel Niteliği Bulunmayan Parasal Haklar Bakımından Yıl İçerisinde Yapılan Ödemlerin 365’e Bölünerek Bir Güne Düşen Tutarın Tazminata Yansıtılacağı )
• YOL PRİMİ ( Tır Şoförleri Bakımından Gidilen Mesafeye Göre Belirlenen Yol Priminin Kıdem ve İhbar Tazminatının Belirlenmesinde Dikkate Alınması Gereği – Tazminatı Hatalı Hesaplayan Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı )
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINDA DİKKATE ALINACAK ÜCRET ( Dönemsel Niteliği Bulunmayan Parasal Haklar Bakımından Yıl İçerisinde Yapılan Ödemlerin 365’e Bölünerek Bir Güne Düşen Tutarın Tazminata Yansıtılacağı – Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası )
• TAZMİNATIN HESAPLANMASINDA HATA ( Davacının Bir Yıl İçinde Yaptığı Yurt Dışı Seferlerin Pasaport Kayıtları da Dikkate Alınarak Tespit Edileceği ve Aldığı Yıllık Toplam Harcırahın 365 e Bölünerek Günlük Miktarın Tazminata Yasıtılacağı )
• YASAL FAİZ ( Davada Yıllık İzin Ücreti Alacağına En Yüksek Banka Mevduatı Faizi Yürütülmesinin Hatalı Olduğu )

ÖZET : Dava, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacağına ilişkindir ve taraflar arasında, kıdem ve ihbar tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında uyuşmazlık söz konusudur. Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ve son ücretidir. Uygulamada ağır vasıta ve özellikle tır şoförleri bakımından gidilen mesafeye göre yol primi adı altında ödemeler yapıldığı görülmektedir. Çoğunlukla asgari ücret seviyesinde sabit ücret ödenmekte ve ücretin esaslı kısmı belirtilen primlerle sağlanmaktadır. Böyle olunca tazminata esas ücretin tespitinde yol pirimi adı altında yapılan ödemelerin de dikkate alınması gerekir. Dönemsel bir niteliği olmayan parasal haklar bakımından yıl içinde yapılan ödemelerin 365 güne bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutar belirlenerek tazminata yansıtılmalıdır. Kıdem tazminatı hesabına esas ücretin, sefer başına ödenen primler eklenerek belirlenmiş olması isabetlidir. Davacının bir yıl içinde yaptığı yurt dışı seferleri pasaport kayıtları da nazara alınarak tespit edilmeli, aldığı yıllık toplam harcırah 365 ‘e bölünüp, bulunacak günlük miktarın tazminata esas ücrete yansıtılması suretiyle kıdem tazminatının hesaplanması gerekmektedir. Davacının iddiası ve tanık beyanlarına göre davacının ayda ortalama 1000 Euro sefer primi aldığı kabul edilerek hesaplama yapılan bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulmuş olması hatalıdır. Ayrıca, davada, kabulüne karar verilen yıllık izin ücret alacağına yasal faiz yürütülmesi gerekirken en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi de hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa Çıkma Yasağı Yıllık İzinden Düşülebilir mi?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şu günlerde işverenler, çalışılmayan bu süreleri yıllık izinden düşebilir mi?