Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9524

yargitay-karari

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )

• İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI ( İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )

• İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )

• FESİH ÖNELİ ( İşçinin İşe Başlamak Üzere Başvurması Halinde İşçiye Tanınmış Önceki Fesih Önelinin Değeri Olmayacağı – Ancak Geçersiz Sayılan Fesih Sebebiyle İşçiye İhbar Öneline Ait Ücret Peşin Ödenmişse Bu Ödeme İşe Başlatmama ve Boşta Geçen Süre Alacaklarına Mahsup Edileceği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …