Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9526

yargitay-karari

• İŞE İADE KARARI ( Feshin Geçersiz Sayılarak İade Kararı Verildiği/İşçi Yasal Süresi İçinde Başvurmasına Rağmen İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı – Önceki Fesih Ortadan Kaldırılarak İş Akdinin İşe Başlatmama Tarihinde Feshedilmiş Sayılacağı/İhbar Tazminatının Ödeneceği )

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Kararı Sonucu İşçinin Yasal Süresi İçinde İşverene Başvurduğu/İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı – İş Akdinin İşe Başlatmama Tarihinde Feshedilmiş Sayılarak İşçiye İhbar Tazminatının Ödeneceği )

• İHBAR TAZMİNATI ( İşe İade Kararı Sonucu İşçinin Yasal Süresi İçinde İşverene Başvurduğu/İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı – İş Akdinin Feshedilmiş Sayılarak İşçiye İhbar Tazminatının Ödeneceği/Geçersiz Sayılan Fesih Öncesinde İhbar Öneli Kullandırılmış Olması Nedeniyle Reddine Karar Verilemeyeceği )

• İŞÇİNİN İŞVERENCE İŞE BAŞLATILMAMASI ( İşe İade Kararı Sonucu – İş Akdi İşe Başlatmama Tarihinde Feshedilmiş Sayılarak İşçiye İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor!

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor

Son günlerde yazılı ve görsel medyada işsizlik ödeneği ile ilgilide bir takım düzenlemeler yapılacağına ilişkin …