İşyeri Devri Esas No: 2010-9-128

Alt İşverenlik İlişkisi

• FARK ÜCRET ALACAĞI ( SEKA İzmit İşletmesinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi Nedeniyle – Protokolün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kapatma ve İş Akitlerinin Feshi Kararını Ortadan Kaldıran ve İşyeri Devrine İlişkin Bir Karar Niteliğinde Bulunmadığı/Reddi Gereği )

• SEKA İZMİT İŞLETMESİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVREDİLMESİ ( Protokolün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kapatma ve İş Akitlerinin Feshi Kararını Ortadan Kaldıran ve İşyeri Devrine İlişkin Bir Karar Niteliğinde Bulunmadığı – Fark Ücret İsteğinin Reddi Gereği )

• İŞYERİ DEVRİ ( SEKA İzmit İşletmesinin Büyükşehir Belediyesine Devredilmesi – Davacı Davalı Büyükşehir Belediyesinde İşe Alınırken Ücretinin Tespitinde SEKA’da Geçmiş Hizmetlerinin Nazara Alınmasının Mümkün Olmadığı )

• BELEDİYE BAŞKANININ İMZALADIĞI PROTOKOL ( Ancak Yetkili Organların Kararını Alarak Belediye Adına Sözleşme Yapabilecekleri – Protokol İle Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları Ortadan Kaldırılmadığı Gibi Bu Protokol Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarını Ortadan Kaldırıcı Nitelikte de Olmadığı – İşyeri Devri Nedeniyle Fark Ücret İsteği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …