İşyeri Devri Esas No: 2012-32493

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından İhale Bitiminde Davacıya Yeni İş Verilmeyerek Bildirimsiz Feshedildiği ve Diğer Şirkette Başlayan Çalışmanın İşyeri Devri Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir İş Sözleşmesi Olmakla Davacının Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği )

• FESİH ( İşçilik Alacakları Davası – Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından İhale Bitiminde Davacıya Yeni İş Verilmeyerek Bildirimsiz Feshedildiği Gözönünde Bulundurularak Davacının Çalışma Süresi de Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği )

• İŞYERİ DEVRİ ( İşçilik Alacakları Davası – Diğer Şirkette Başlayan Çalışmanın İşyeri Devri Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir İş Sözleşmesi Olmakla Davacının Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği )

• ÇALIŞMA SÜRESİ ( İşçilik Alacakları Davası – Davacının İş Sözleşmesinin Davalı Tarafından İhale Bitiminde Davacıya Yeni İş Verilmeyerek Bildirimsiz Feshedildiği ve Diğer Şirkette Başlayan Çalışmanın İşyeri Devri Niteliğinde Olmayıp Yeni Bir İş Sözleşmesi Olmakla Davacının Çalışma Süresi Dikkate Alınarak Feshe Bağlı Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti İsteğinin Kabulü Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Geliyor

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlüğe girdi. …