İşyeri Devri Esas No: 2013-4102

Alt İşverenlik İlişkisi

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞİKİSİ ( Mal veya Hizmetin Üretildiği İşyeri Bulunan Bir İşverenin ve Aynı İşyerinden İş Alan İkinci Bir İşverenin Varlığı Gereği – Alt İşverenin İşyerinin Asıl İşverenin İşyerinden Bağımsız Olduğu Alt İşverenin İşinin Bitmesi Halinde İşin Yeni Alt İşveren Tarafından Alınmasının İşyeri Devri Şeklinde Yorumlanabileceği )

• ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Önceki İşverenin Devir Tarihindeki Ücret ve Kendi Dönemiyle Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu – Son Alt İşverenen Tüm Dönemden Sorumlu Olduğu )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …