İşyeri Devri Esas No: 2013-3704

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davalılar Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devri Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği – İşyerinin Devredildiği Tarihten İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği)

• İŞYERİ DEVRİ (Tarihine Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden Devredenin Sorumluluğunun Devir Tarihinden İtibaren İki Yıl Süreyle Sınırlı Olduğu – Bu Süre Geçmiş Olduğundan Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği)

• İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATI HESABI (İşyeri Devri Öncesi ve Sonrasında Geçen Sürenin Tamamı İçin Hesaplanması Ancak Devreden İşveren veya İşverenler Bakımından Kendi Dönemleri ve Devir Tarihindeki Ücret İle Sınırlı Sorumluluğun Belirlenmesi Gerektiği – İşçilik Alacakları Davası)

• İŞYERİNİ DEVREDEN İŞVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN SORUMLULUĞU (Devir Tarihinden İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Yerine Fazla Çalışma Ücreti Hafta Tatili Ücreti ve Genel Tatil Ücreti Alacakları Yönünden Kabulünün Hatalı Olduğu)

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …