Etiket Arşivleri: davası

İşyeri Devri Esas No: 2013-3704

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI (Davalılar Arasındaki Hukuki İlişkinin İşyeri Devri Kurallarına Göre Değerlendirilmesi Gerektiği – İşyerinin Devredildiği Tarihten İtibaren İki Yıllık Süre Geçmiş Olmakla Davalı D… Şirketi Yönünden Davanın Tümden Reddi Gerektiği) • İŞYERİ DEVRİ (Tarihine Kadar Doğmuş Bulunan Ücret Fazla Çalışma Hafta Tatili Çalışması Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinden …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-824

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) • İŞE İADE DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) …

Devamı »

İşe İade Davası / İşçinin Nakli

İşe İade Davası / İşçinin Nakli Giriş: İşe iade davası,  personel naklinin davalı şirketin tek taraflı iradesine bağlı olup olmadığı, diğer şirketlerde davacının değerlendirilebileceği uygun bir pozisyon bulunup bulunmadığı , gerekirse bilirkişi aracılığıyla işyerinde keşif yapılması Özet: Personel naklinin davalı şirketin tek taraflı iradesine bağlı olup olmadığı veya davalının bu …

Devamı »

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Kararı Giriş: İşe iade davalarında ispat yükümlülüğünün kime ait olduğu ile ilgili Yargıtay Kararı‘dır. Kararın Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve …

Devamı »