İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Kararı

yargitay-karariGiriş:

İşe iade davalarında ispat yükümlülüğünün kime ait olduğu ile ilgili Yargıtay Kararı‘dır.

Kararın Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve test/çatı operatörü olarak üretim bölümünde çalışan davacının iş sözleşmesi, davalı işveren tarafından kadro daralması sebebi gösterilerek feshedilmiştir. Görüldüğü, gibi davalı işveren fesih sebebinde, gerekçede gösterildiği şekilde, bölüm kapatma yoluna gitme, davacının hizmetine ihtiyacı kalmama ve yüksek okul mezunu nitelikli elemana gereksinimi gibi nedenlerden söz etmemiştir. İşveren fesih sebebi ile bağlıdır.

Kararın Konusu:

İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE BAĞLI OLMASI

Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğü İşverene Ait Olduğu – İşveren İşletmesel Kararı Uygulamak İçin Aldığı Tedbirin Feshi Zorunlu Kıldığını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ

Fesih Nedeni Olarak Gösterilen Özellikle Kadro Daraltılmasının İncelenmesi İçin İşyerine İşçi Alımı ve Çıkarılmasını Gösteren Kayıtlar İlgili Kurumdan Getirtilmesi Gereği

KADRO DARALMASI NEDENİNE DAYALI FESİH

İşyerine İşçi Alımı ve Çıkarılmasını Gösteren Kayıtlar İlgili Kurumdan Getirtilerek İşyerinde Keşif Yapılmalı ve İşyeri Kayıtları İncelenmesi Gereği – İşe İade Talebi

Metnin devamı ve karar için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Süreçlerinde Yeni Dönem Başladı

İşe İade Süreçlerinde Arabuluculuk Dönemi

Yeni yılda işçi-işveren ilişkileri kapsamındaki en önemli değişiklik uyuşmazlıkların çözüm yolunda oldu. İş mahkemelerinin yükünü …