Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-5876

Yargıtay Kararları

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Süreler Fazla Çalışma Sayılacağı )
• ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME ESASI ( 4857 Sayılı İş Yasası Döneminde Günlük 11 Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Kabul Edildiği )
• FİİLİ ÇALIŞMA ( Davacının 24 Saatlik Çalışmasının Uyku ve Diğer Zorunlu İhtiyaçlar Düştükten Sonra Kalan 14 Saati Fiili Çalışma Olduğu )
• VARDİYA PRİM ALACAĞI TALEBİ ( Davacının Radyolink İstasyonundaki Çalışma Şekli Personel Yönetmeliğinin 12. Maddesine Göre Vardiyalı Çalışma Sayılamayacağından Reddi Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Vardiyalı Çalışma Nasıl Düzenlenir?

Vardiyalı Çalışma Nasıl Düzenlenir?

Mevcut konjonktürün rekabetçi ekonomik yapısı nedeniyle kimi sektörler ve iş yerlerinde mesai 24 saat kesintisiz devam …