Part Time Esas No: 2004-5844

Alt İşverenlik İlişkisi

• İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem Tazminatı-İzin Ücreti-Bayram-Hafta ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi )

• HAKLI SEBEPLERLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kapıcı Lojmanına Su Basmasının Kısa Sürede Giderilecek Bir Sorun Olup Olmadığı Araştırılmadan Haklı Sebebin Oluştuğundan Bahsedilememesi )

• PART TIME ÇALIŞMA ( Ücret Belirlemesi ve Hak Kazanılması Halinde Kıdem Tazminatı ve Diğer İşçilik Haklarının Bu Ücret Üzerinden Yapılmasının Gerekmesi )

• İŞÇİNİN BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKI ( Kapıcı Lojmanına Su Basmasının Giderilebilecek Bir Sorun Olup Olmadığı Araştırılmadan İşçiye Bildirimsiz Fesih Hakkı Verdiğinin Kabul Edilememesi )

• KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER İŞÇİ ALACAKLARININ HESAPLANMASI ( Part-Time Çalışan İşçinin İşçilik Alacağı Haklarının Part-Time Ücreti Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi )

• KIDEM TAZMİNATINDAN MAHSUP YAPMA ( Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı Fesholunduğunun Kabulü Halinde İşçiye Önceki Yıllarda Ödenmiş Olan Kıdem Tazminatının Faiziyle Birlikte Mahsubunun Gerekmesi )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

4857 sayılı İş Kanunu’nun 9. maddesinde iş sözleşmelerinin kısmi süreli ya da tam süreli olabileceği …