Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat
Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

Part Time Çalışanların SGK Bildirimlerine Dikkat

4857 sayılı İş Kanunu’nun 9. maddesinde iş sözleşmelerinin kısmi süreli ya da tam süreli olabileceği belirtiliyor. Kısmi süreli (part time) çalışmanın iş kanununda belirtilen tanımı; “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.” şeklinde belirlenmiş. Yönetmelikler ile de detaylı tanımlaması yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine istinaden çıkarılan İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin “Kısmi Süreli Çalışma” başlıklı 6. maddesinde; “İş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.” tanımlaması yapılmıştır.

SGK Kısmi Süreli Çalışanların Bildirim Yapılacağı Prim Gün Sayılarına Sınırlama Getirdi

Bir iş yerinde 45 saat çalışılıyorsa, kısmi süreli çalışma haftada 30 saat ve daha az yapılan çalışmalardır. Kısmi süreli çalışanların prim gün sayısının nasıl hesaplanacağı kanunlarca belirlenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesinde açıklanmıştır. Ayrıca SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 100. maddesinde de konuya açıklık getirilmiştir.

Sayıştay geçtiğimiz yıllarda bir denetim raporu yayınladı. Bazı kısmi süreli sigortalıların ay içerisindeki prim hizmet gün sayılarının SGK’ya bildiriminde hataları tespit edilmişti. Bu durumu SGK’ya bildirmesi üzerine, SGK’ya güncel bildirimlerde sınırlama getirildi.

SGK “kısmi süreli çalışma” eksik gün nedeni olarak aylık prim ve hizmet belgelerinde Kuruma bildirilen sigortalılar için 20 gün üst sınırını getirmiştir. Güncel durumda kısmi süreli çalışanınız var ise ve eksik gün nedeni “06” olarak Kuruma bildirilen sigortalı olması durumunda ay içerisinde en fazla 20 gün olarak sınırlandırılmıştır.

SGK’nın bu çalışması güncel bildirgelerde “06” eksik gün nedeniyle 20 gün üzeri personel hizmeti bildirmek istemeleri halinde uyarı vererek bu durumu engellemiştir.

SGK’nın yaptığı diğer bir çalışma ise, geriye dönük bildirimlerin kontrolüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu yukarıda saydığımız sebeplerle “06” eksik gün nedeni ile 20 gün üzerinde prim gün sayısı bildirilen sigortalıların bildirildikleri aylara işverenlerden düzeltme talep etmektedir. Bu şekilde sigortalı bildirimi yapan işyerlerinden eksik gün nedeni part time çalışma olarak bildirilip 20 günden fazla sigorta prim gün sayısı olan personelleri için 30 gün  üzerinden sigorta bildirimlerinin tamamlanmasını istemektedir.

Eksik gün nedeni 06 kısmi istihdam olan personellerinin ay içerisinde 20 günden fazla sigorta bildirimi yapılamayacağını tekrar hatırlatırız.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Engelli Vergi İndirimi Yazısı ile Emeklilik

Dezavantajlı bireylere birçok ayrıcalık tanınıyor. Bunlardan birisi de emeklilik, işte şartları!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir