Part Time Esas No: 2013-1437

Alt İşverenlik İlişkisi• HİZMET TESPİTİ ( Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyerek Gerekli Araştırmalar Resen Yapılarak Tam Zamanlı Mı Yoksa Part Time Çalışma Mı Olup Olmadığının Tespitiyle Kuruma Bildirimi Olmayan Davacının Çalışma Süresi Açıklığa Kavuşturulup Yapılacak Değerlendirme Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ ( Hizmet Tespitine İlişkin Davalar Kamu Düzenine İlişkin Olup Hak Kayıplarının ve Gerçeğe Aykırı Sigortalılık Süresi Edinme Durumlarının Önlenmesi Sosyal Güvenlik Hakkının Korunması İçin Tarafların Gösterdiği Kanıtlarla Yetinilmeyerek Gerekli Araştırmaların Resen Yapılması Gerektiği )

• KOMŞU İŞYERİ TANIKLIĞI ( Civar Apartmanlarda Uzun Yıllar Oturan Komşu ya da Yakın Yerlerde Kayıtlara Geçmiş Çalışanlar İle Davacının Bu Çalışmalarını Bilebilecek Durumda Olan Mahalle Muhtarı veya Azalarının Beyanlarına Başvurulması Gerektiği – Hizmet Tespiti )

• PART TİME ÇALIŞMA ( Davacının Yaptığı İşlerin Gün İçinde Aldığı Zaman Dilimi Belirlenerek Başka Yerlere Temizlik Gibi İşlere Gidip Gitmediğinin Tespit Edilmesi Buna Göre Tam Zamanlı Mı Yoksa Part Time Çalışma Mı Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü