Emeklilik Nedeni ile İşveren Tarafından Fesih

Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin emeklilik sebebi ile Toplu İş Sözleşmesinin 36. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden fesih edildiğini, geçerli Toplu İş Sözleşmesinde emekliliği hak eden işçilerin emekliliğe sevk edilebilecekleri şeklinde düzenleme olduğunu işlemlerin mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik Halinde Kıdem Tazminatı Hakkı

Giriş: Çalışanın emeklilik sebebi ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı ve ödenmemiş tazminata ilişkin …