2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu

2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belli Oldu

2017 yılında geçerli olacak merakla beklenen vergi parametreleri 296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 27.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Gelir Vergisi Tarifeleri, engelli indirimleri, kira gelirleri istisna tutarı, yemek istisnası gibi birçok yeni yıl parametresi bu tebliğ ile duyuruldu.

Tebliğde Gelir Vergisi Tarifesinin ilan edildiği bölüm aşağıdaki gibidir:

“(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar                                                                                                                % 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                                                % 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin

30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası                                                                                       % 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası                                        % 35”

Tebliğ’den anlaşılacağı üzere ücret geliri elde edenler için geçerli olacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde olacaktır:

Gelir Vergisi Dilimleri (2017)Oran
0 – 13.00015%
13.000 – 30.00020%
30.000 – 110.00027%
110.000 üstü35%

2016 yılı ile önümüzdeki dönem kıyaslandığında değişikliğin yalnızca 1. Vergi dilimi %15’lik oranla hesaplanan aralıkta olduğunu görmekteyiz. İkinci, üçüncü ve son dilim aralıklarında bir artış gerçekleşmemiştir. Aralıklarda değişiklik olmaması, yeni yılın ücret zamları ile daha çok vergi ödeneceğini göstermektedir.

Yemek İstisnası

İşçilere yemek verilmek suretiyle sağlanan (yemek kartı, yemek çeki vs.) menfaatler için Gelir Vergisi açısından istisna tutarı da 14 TL olarak belirlenmiştir. Bu istisnalar çalışılan iş günü/fiili çalışılan gün üzerinden uygulanmaktadır.

“b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14 TL,”

Engelli İndirimi

Engelli personellerin ya da bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuklarından biri engelli olanların gelir vergisi açısından matrahtan indirim tutarları de Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı ile kesinleşmiştir.

2017 yılı engellilik indirimi tutarları;

  • 1. derece engelliler : 900 TL,
  • 2. derece engelliler : 470 TL,
  • 3. derece engelliler : 210 TL

olarak belirlenmiştir.

296 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yeni gelir vergisi parametreleri ile 2017 bütçe senaryolarınız, ücret ve tazminat hesaplamalarınız için http://net-brut.com/#/NettenBrute sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir