İki Sigortalı Çalıştıranlar da E-Bildirge Kapsamında

Kamu hizmetlerinin internet ortamında yürütülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla, Mayıs 2004’ten itibaren e-bildirge uygulamasına geçildi. Yapılan düzenleme ile, sekiz veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Mayıs 2004’ten itibaren internet ortamında vermeleri zorunlu hale getirilmişti. Daha sonra yapılan değişiklikler ile, Mayıs 2005’ten itibaren beş, Ağustos 2005’ten itibaren üç  sigortalı çalıştıran işverenler de, e-bildirge uygulama kapsamına alınmışlardı.

SSK tarafından 27.09.2006 tarihinde yayınlanan genelge ile, Kasım 2006 tarihinden itibaren iki sigortalı çalıştıran işverenlerin de, aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında vermeleri zorunlu duruma geldi. Böylece, e-bildirge uygulamasının kapsamı genişletilmiş, uygulamaya dahil edilen işveren sayısı artırılmış oldu.

27.09.2006 tarih ve 16-340 Ek sayılı SSK Genelgesi gereğince;

2006 Kasım ve takip eden aylara ait özel ve resmi sektör işyerlerinde iki ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere bu ve sonraki aylara ait aylık prim ve hizmet belgelerini, internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile SSK’ya göndermeleri zorunluluğu getirildi.

Kurum Yönetim Kurulunun 18.09.2006 tarih ve IX/425 sayılı Kararı ile e-bildirge zorunluluk uygulamasında yapılan değişikliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

Yersiz KÇÖ Ödemelerinin İŞKUR Genelgesi

KÇÖ'den yersiz yararlanma ile ilgili yasal düzenleme geldi. Peki yasal düzenlemede kimlere, hangi yaptırımlar uygulanacak?