Kıdem Tazminatı Tavanında Değişiklik

Bakanlar Kurulu’nun 29.09.2006 tarih 26304 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kararı ile, 657 sayılı devlet memurlarının maaşlarının tesbitinde dikkate alınan aylık katsayı ve taban aylık katsayı rakamları yeniden belirlenmiştir. Yapılan düzenleme 01.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olup, bu düzenleme sonucu uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanı da değiştirilmiştir. Geçmişe dönük olarak 01.07.2006 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 1.857,44 YTL olarak uygulanacaktır.

Çalışanların yasal düzenlemelerle belirlenen şartlarla işten ayrılmaları durumunda, kıdem tazminatı hakları bulunmaktadır. Herhangi bir çalışanın kıdem tazminatı hakkı elde edebilmesi için söz konusu işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Bir yıllık çalışma için ödenen kıdem tazminatı tutarı Bakanlar Kurulu’nca belirlenen kıdem tazminatı tavanıyla sınırlandırılmaktadır.

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 657 sayılı Yasa’ya tabi personelin aylık katsayı ve taban aylık katsayı rakamlarında yapılan değişikliğe paralel olarak, gelir vergisi kesintisinden muaf tutulan çocuk yardımı tutarı, 11.19 YTL olarak uygulanacaktır. Öte yandan, devlet memurlarına yapılan aile yardımı tutarı da aynı değişikliğe paralel olarak 67.12 YTL olarak belirlenmiş olmaktadır.

Kıdem tazminatı tavanında değişikliğe sebep olan, memur maaşlarıdaki aylık katsayı ve taban aylık katsayı rakamlarını yeniden belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?