İdari Para Cezalarına İtiraz Yeri, Sulh Ceza Mahkemesi; Süresi, 15 Gün

5326 sayılı Kabahatler Kanunu öncesinde, İş Hukuku ve SSK uygulamaları kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin itiraz yeri idari mahkemeler olarak düzenlenmekteydi. Ancak; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile birlikte, tüm idari para cezaları konusunda sulh ceza mahkemelerine itiraz edilmesi düzenlenerek bu konudaki itiraz süresi 15 gün olarak hüküm altına alınmış durumdadır.

İdari para cezalarının idari yargıyı ilgilendirmesi nedeniyle düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık içerdiği gerekçesiyle, bu konudaki düzenlemenin iptali yönünde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru 12.04.2006 tarihinde karara bağlandı.

01.09.2006 tarih ve 26276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla, itirazın reddine, düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık içermediğine hükmolunmuştur. Alınan bu karar sonucunda, idari para cezalarına ilişkin itiraz yeri sulh ceza mahkemeleri olacak, itiraz süresi 15 gün olarak uygulanacaktır.

İdari para cezalarına itiraz yerinin Sulh Ceza Mahkemesi olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından …