Bireysel Emeklilik İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Genel Tebliğ

Ülkemizde gerçekleştirilen sosyal güvenlik uygulamalarından biri de bireysel emeklilik sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fertlerin kişisel birikimleri yoluyla kendilerini güvence altına almaları yaklaşımına dayanan bu sistem, sosyal güvenlik uygulamalarına yardımcı bir enstruman olarak dikkate alınmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaşması, sosyal güvenlik konusundaki kapsamı ve düzeyi artıracaktır. Sistemin uygulama esaslarını belirlemek ve yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla düzenlenen, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Bireylerin bireysel emeklilik sistemine veya özel sigorta uygulamalarına katılmalarını sağlamak amacıyla, bu uygulamalara yönelik bir takım vergi avantajları sağlanmaktadır. Bu sistemde yapılan ödemelerin belirli oranlarda ve şartlarda gelir vergisi kesintisinden muaf tutulması öngörülmektedir. Uygulamada oluşan aksaklıkları gidermek, detayları açıklığa kavuşturmak amacıyla 09.08.2005 tarihinde 256 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bireysel Emeklilik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin 256 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?