Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışmaya İlişkin Düzenlemeler

Çalışma süreleri, işçi işveren ilişkileri kapsamında önemli uygulamalardan biri olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi bir işyerinde haftalık veya günlük çalışma süreleri, yasal hükümlerle belirlenen çerçeveye bağlı kalınması şartıyla, iş sözleşmeleri yolu ile saptanabilmektedir. Yasal bakımdan haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Herhangi bir işyerinde belirlenen haftalık normal çalışma süresinin üstünde çalışılması söz konusu olduğunda, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir.

İşyerlerinde hangi esaslarla fazla çalışma yapılabileceği, yapılan bu fazla çalışmaların nasıl ücretlendirileceği, bu konuda uyulması gereken detayların, hazırlanan bir yönetmelikle açıklanması öngörülmüştür.

Bu amaçla hazırlanan “İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ”, 06.04.2004 tarihli, 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İş Kanunu’na ilişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayın.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …