2007 Yılı İçin Ücret Hesaplamaları

Ücret hesaplamalarına ilişkin “2007” yılı parametreleri:

Bilindiği üzere, çalışanların ücretleri, elde edildikleri dönemler itibari ile SSK primleri, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabi tutulmaktadır. Sözü edilen kesintilerin gerçekleştirilmesi, çalışanların ücretlerinin saptanması sırasında esas alınacak değişkenler, yasal düzenlemelerle hüküm altına alınmaktadır. 01.01.2007 tarihinden geçerli olarak ücret hesaplamaları konusunda dikkate alınması gereken bu değişkenlerden bazıları yeniden tespit edilmiştir.

01.01.2007 tarihinden itibaren ücret hesaplamaları sırasında gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Gelir vergisi uygulaması;

– Çalışanlara yemek verilmesi veya yemek ücretinin yemek hizmeti sağlayan mükellefe ödenmesi yolu ile sağlanan yemek yardımlarında uygulanan gelir vergisi muafiyeti, 8,80 YTL,

-Çalışanlara yapılan çocuk yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulacak kısımları 01.01.2007-30.06.2007 için 11,51 YTL, 01.07.2007-31.12.2007 için 11,85 YTL

-Yasal düzenleme ile belirlenen çerçeve kapsamında özürlü statüsünde istihdam edilen çalışanlara sağlanan gelir vergisi indirimleri;

*1. derece sakatlar için, 570 YTL,
*2. derece sakatlar için, 280 YTL,
*3. derece sakatlar için, 140 YTL,

– Ücretlilerin elde etmiş oldukları gelirlerin vergilendirilmesi konusunda esas alınacak tutar ve oranlar;

*0-7.500 YTL için, % 15,
*7.501-19.000 YTL için, %20,
*19.001-43.000 YTL için, % 27,
*43.000 YTL üstü için, % 35,

– 16 yaşından büyükler için asgari ücret;

*01.01.2007-30.06.2007 için brüt 562,50 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için brüt 585 YTL,

– 16 yaşından küçükler için asgari ücret;

*01.01.2007-30.06.2007 için 476,70 YTL
*01.07.2007-31.12.2007 için 491,40 YTL,

– SSK prim kesintilerine esas kazanç tabanı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 562,50 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 585 YTL,

– SSK prim kesintilerine esas kazanç tavanı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 3.656,25 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 3.802,50 YTL,

– SSK prim kesintisi dışında tutulacak yemek yardımı tutarı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 1,13 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 1,17 YTL,

– SSK prim kesintisi dışında tutulacak çocuk yardımı tutarı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 11,25 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 11,70 YTL,

– SSK prim kesintisi dışında tutulacak aile yardımı tutarı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 56,25 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 58,50 YTL,

– İş sözleşmelerinin feshi sonucunda kıdem tazminatı hakkı oluşması durumunda her tam çalışma yılı için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı;

*01.01.2007-30.06.2007 için 1.921,85 YTL,
*01.07.2007-31.12.2007 için 1.988,48 YTL.

NOT: SSK uygulamalarına ilişkin tutarlar, asgari ücret tutarları, kıdem tazminatı ve gelir vergisinden muaf tutulan çocuk yardımı tutarları TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “2007 Mali Yılı Bütçe Kanunu” esas alınarak saptanmıştır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …