2007 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Değişti

Bilindiği üzere, 2007 mali yılı bütçe kanunu ile kamu personelinin aylıklarının tesbiti sırasında dikkate alınan, katsayı ve ek göstergeler değişmişti. Yapılan düzenlemeye paralel olarak, 2007 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve gelir vergisinden muaf tutulacak çocuk yardımnı tutarları da değiştirildi.

06.01.2007 tarih, 26395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, kamu personelinin maaşlarının tespiti sırasında dikkate alınan, katsayı ve ek gösterge rakamları yeniden belirlendi.

Yapılan değişiklik sonucunda 2007 yılı için dikkate alınması gereken kıdem tazminatı tavanı;

 • 01.01.2007 – 30.06.2007 için, 1.960,69 YTL,
 • 01.07.2007 – 31.12.2007 için, 1.988,48 YTL

olacak.

Söz konusu kararla yapılan değişiklik sonucunda 2007 yılı için geçerli olan gelir vergisinden muaf tutulacak çocuk yardımı tutarları ise;

 • 01.01.2007 – 30.06.2007 için 11,75 YTL,
 • 01.07.2007 – 31.12.2007 için 11,85 YTL

olarak belirlendi.

Diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 2007 yılına ilişkin prime esas kazanç sınırlarını açıklayan genelge yayımlandı.

Bilindiği üzere, sigortalıların SSK primlerinin ödenmesi sırasında dikkate alınan prime esas kazanç sınırlarının tespiti konusunda, 4857/39 gereği belirlenen asgari ücret rakamları dikkate alınmaktadır. Yasal düzenleme gereği, günlük prime esas kazanç alt sınırı, günlük asgari ücret tutarı, günlük prime esas kazanç tavanı ise, günlük asgari ücretin 6,5 katı olarak uygulanmaktadır. Açıklanan asgari ücret rakamları esas alınarak belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları, sigorta primlerinin ödenmesi sırasında dikkate alınacaktır. 2007 yılı için açıklanan asgari ücret rakamları gereği oluşan prime esas kazanç sınırları konusunda, yuvarlamanın ne şekilde yapılacağına dayalı olarak farklı öngörüler bulunmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca yayınlanan genelge, bu konudaki tereddütlere açıklık getirmiş oldu.

Genelge uyarınca:

01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri için;

 • Günlük prime esas kazanç alt sınırı   18,75 YTL,
 • Günlük prime esas kazanç üst sınırı  121,88 YTL,
 • Aylık prime esas kazanç alt sınırı      562,50 YTL,
 • Aylık prime esas kazanç üst sınırı     3.656,40 YTL,

01.07.2007-31.12.2007 tarihleri için;

 • Günlük prime esas kazanç alt sınırı  19,50 YTL,
 • Günlük prime esas kazanç üst sınırı 126,75 YTL,
 • Aylık prime esas kazanç alt sınırı     585 YTL,
 • Aylık prime esas kazanç üst sınırı    3.802,50 YTL

olarak belirlenmiştir.

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti’ne ilişkin karara ulaşmak için tıklayın.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …