Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası’nda Yeni Dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’un 17.04.2008 tarihli birleşiminde kabul edilen yasa ile, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihine ilişkin maddesi de bir kez daha değiştirildi. Buna göre, aralarında genel sağlık sigortası ve prim oranlarının da yer aldığı bazı maddeler 1 Temmuz 2008 tarihinde, diğer maddeler ise 2008 Ekim ayı başında yürürlüğe girecek.

Yasa, Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın metnine ulaşmak için tıklayınız.

PDF formatına ulaşmak için tıklayınız 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?