İstihdam Paketi Meclis Sağlık Komisyonu’nda Kabul Edildi

İstihdam paketi adı altında yapılması ön görülen yasal düzenlemeleri içeren kanun tasarısı “SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU”nda kabul edildi. Tasarıda yer alan başlıklardan bazıları aşağıdaki gibidir.

  • SSK işveren payının “%5″‘i hazine tarafından ödenecek.
  • Özel sektör işverenleri için eski hükümlü çalıştırılması zorunluluğu kaldırılacak.
  • Özürlü çalışanların sigorta primlerinin işveren payı  hazinece ödenecek.
  • İşe alınan kadın ve “18-29” yaşlar arasındaki gençlerin sigorta primlerinin; işveren payının

            1. yıl “%100″‘ü,

            2. yıl “%80″‘i,

            3. yıl “%60″‘ı,

            4. yıl “%40″‘ı,

            5. yıl “%20″‘si hazinece ödenecek.

  • İşsizlik ödeneğinin bir günlük tutarının üst sınırı geçerli olan asgari ücretin brütü olacak.
  • Kreş, iş sağlığı hizmetleri dışarıdan satın alınabilecek.
  • Spor tesisi kurulması zorunluluğu kaldırılacak.

Tasarı ile ayrıca asıl işveren-alt işveren ilişkisinin yazılı sözleşme ile düzenlenmesi, alt işverenin sözleşmeye dayanarak işyeri tescili yapması,  bu işyerine ilişkin belgelerin müfettişlerce incelenebilmesi yönüne düzenlemeler yapılmakta.

İstihdam paketi adı altında yapılması ön görülen yasal düzenlemeleri içeren Kanun Tasarısı’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

İstanbul’da Mesai Saatleri Değişti

Valiliklere koronavirüs salgınının yayılışını engellemek adına, il sınırları içerisinde önem alma yetkisi verilmişti. Pandeminin başından …