Ücret Hesaplama Parametreleri

Bilindiği üzere ücretlere uygulanan yasal kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi kesintileri vs.), belirlenmiş olan parametreler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Temmuz ayı ile birliktebazı parametreler deişmektedir. Gerek Ocak-Haziran, gerekse Temmuz-Aralık 2008 dönemleri için geçerli olan parametreler aşağıda yer almaktadır.

2008 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi;

 • 0/7.800 YTL için %15,
 • 7.801/19.800 YTL için %20,
 • 19.801/44.700 YTL için %27,
 • 44.701 ve fazlası için %35.

2008 yılında uygulanacak asgari ücret ve prime esas kazanç taban/tavan tutarları;

16 yaşından küçükler için günlük asgari ücret,

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 17,18 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 18,02 YTL,

16 yaşından büyükler için günlük asgari ücret,

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 20,28 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 21,29 YTL olarak uygulanacaktır.

Buna göre;

16 yaşından küçükler için aylık asgari ücret,

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 515,40 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 540,60 YTL,

16 yaşından büyükler için aylık asgari ücret,

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 608,40 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 638,70 YTL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu karara dayalı olarak 2008 yılı için geçerli olan prime esas kazanç taban ve tavan tutarları da aşağıdaki gibidir.

Prime esas günlük taban/tavan tutarı;

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 20,28/131,82 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 21,29/138,39 YTL,

Prime esas aylık taban/tavan tutarı;

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 608,40/3.954,60 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 638,70/4.151,70 YTL.

Prime esas kazanç tutarlarının belirlenmesi sırasında uygulanacak istisna tutarları;

Yemek yardımı/günlük;

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 1,22 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 1,28 YTL,

Çocuk yardımı;

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 12,17 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 12,77 YTL,

Aile yardımı;

 • 01.01.2008-30.06.2008 için 60,84 YTL,
 • 01.07.2008-31.12.2008 için 63,87 YTL.

Çalışanlara sağlanan yemek yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulacak kısımları 9,00 YTL.

Kıdem tazminatı tavanı;

 • 01.01.2008/30.06.2008 için 2.087,92 YTL,
 • 01.07.2008/31.12.2008 için 2.122,59 YTL,

Çocuk yardımı istisnası/gelir vergisi;

 • 01.01.2008/30.06.2008 için 12,37 YTL,
 • 01.07.2008/31.12.2008 için 12,58 YTL.

Not:

Kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı/gelir vergisi istisnası rakamları, Devlet Memurları maaş katsayı ve gösterge rakamlarına dayalı olarak saptanmaktadır. Devlet Memurlarına enflasyon farkı verilmesi gerekeceğinden bu rakamlarda değişlik olması muhtemeldir. Bunun için 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ve Bakanlar Kurulu Kararı ile verilecek maaş farkı zamlarının belirlemesi gerekmektedir. Söz konusu rakamların önümüzdeki bir hafta içinde açıklanması beklenmektedir.

Gelir vergisi matrahlarının belirlenmesi sırasında dikkate alınacak sakatlık indirimi tutarları;

 • 1. derece sakatlar için 600 YTL,
 • 2. derece sakatlar için 300 YTL,
 • 3. derece sakatlar için 150 YTL olarak belirlenmiştir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.