Gelir Vergisi Genel Tebliği

267 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’nin 24.06.2008 tarihli 26916 sayısında yayınlanmıştır. Tebliğ ile;

  • Kapı kapı dolaşmak suretiyle hurda toplayanların vergi muafiyeti,
  • Uçuş tazminatlarının vergilendirilmesinde istisna uygulaması,
  • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesi,
  • 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan işverenlerce istihdam edilen ücretlilerin asgari geçim indirimi karşısındaki durumu,
  • 5706 sayılı Kanun kapsamında indirilecek bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları açıklanmaktadır

AGI konusunda yapılan açıklamalar kapsamında teşvik kapsamındaki yerlerde gelir vergisi uygulamasında öncelik AGI uygulamasına verilmiş, AGI sonrası kalan verginin işverenlerce terkin olunması ön görülmüştür. Bu durumda ilgili işverenler işçilerine AGI tutarlarını ilgili olduğu ücretle birlikte ödeyeceklerdir.

267 seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık …