SSGSSK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

19.08.2008 tarih, 26972 sayılı Resmi Gazete’de SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN yayınlanmıştır.

Kanunla işverenlere özürlü, genç ve kadın istihdamı için sağlanan teşviklerden, Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanacak SSK prim oranlarındaki indirimden 506 sayılı yasa geçici 20. madde kapsamındaki özel sandıklarında yararlanabileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca, sosyal sigorta borçlarının yapılandırılması konusunda bir takım düzenlemeler getirilmekte, milli eğitim çalışanlarına ilişkin bazı hükümler düzenlenmektedir.

SSGSSK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

65 Yaş Üzeri SGK Prim Ertelemesi Sona Erdi

Geçtiğimiz dönemde erteleneceği duyurulan 65 yaş üzeri SGK'lıların prim ödemelerinde, erteleme süresi doldu.