Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de; GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ile belirlenen genel sağlık sigortası usul ve esaslarının uygulama detayları açıklanmaktadır. Yönetmelik Ekim ayı başında yürürlüğe girecektir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’n tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …