İşe İadelerdeki Kritik Noktalar
İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlar için düzenlenmiş iş güvencesi işçinin en önemli haklarından bir tanesidir. İş güvencesi kapsamında, işverenin iş akdini feshetmesinin gerekçesine itiraz eden ve feshin geçersizliğini iddia eden işçi, bunu önce arabulucu, sonrasında iş mahkemesi ile yapabilir. İşe İadesine karar verilen işçiler için, işverenlerin ve işçilerin dikkat etmesi gereken kritik noktalar bulunuyor.

İşveren tarafından iş sözleşmesi sebep gösterilmeden ya da geçersiz sebeple feshedilen işçinin, açmış olduğu işe iade davası sonucu, işe iadesine karar verilmişse,

 • İşçinin, işe iade edildiğinin kararı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak üzere başvuruda bulunmalıdır. İşçinin bu süreyi geçirmesi durumunda işverenin feshi geçerli sayılacaktır.
 • İşçinin 10 iş günü içinde işe başlamak üzere başvurması halinde, işverenin 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçinin işe başlatılması halinde yapılan feshin geçersizliği kabul edilmiş sayılır.
 • İşverenin tüm haklarını ödemek kaydıyla işe başlatmama hakkının olduğu bilinmektedir. İşveren işçinin işe başlamak üzerine yaptığı başvuruya 1 ay içinde işe başlatmayacak ise, bu süre içerisinde işçiye yasal olarak ödemekle zorunlu olduğu tazminatları ve güvenceleri ödemek zorundadır.

İşe İade Başvurusu

İşe iadeyi kazanan işçinin, yeniden işe başlatılma başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda İş Kanunu’nda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Başvurunun işverene noter veya posta yoluyla yapılması işçi açısında ispat kolaylığı sağlayacaktır.

İşçi, kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvurmazsa veya işveren tarafından başvurunun kabul edilmesi durumunda işe başlamaz ise, fesih işlemi bu defa geçerli olacağı için, bu durumda ücret ve diğer haklarını talep edemeyeceğinden, işverenin SGK’ ya Aylık prim hizmet belgesi verme ve prim ödeme yükümlülüğü de olmayacaktır.

İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması

İşverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda 120 günlük boşta geçen süre ücretine ek olarak emsal ücret üzerinden fesih sebebine ve kıdemine göre 4 – 8 aylık işe başlatmama tazminatını, çalışanın almaya hak kazandığı tüm tazminatları kendisine ödemekle yükümlüdür. Bir önceki işten çıkıştan doğan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin parası gibi ücretler, daha önce işçiye ödenmiş olsa dahi feshin boşta geçen süre sonunda gerçekleşmiş sayılması ile, işçinin yeni kıdem süresi üzerinden emsal ücret baz alınarak yeniden hesaplanmalıdır. Daha önce ödenmiş tutarlar düşülerek, kıdem, ihbar tazminatı ve izin süreleri için fark ödemesi yapmalıdır.

İşçi işe başlama başvurusunu yasal süresi içinde yaptıysa, çalışanın 4 aya kadar boşta geçirdiği sürelerin karşılığı olan tüm ücret ve yan haklarını çalışana işe başlatsa da başlatmasa da ödemekle yükümlüdür.

 • Geriye dönük boşta geçen 4 ay için aylık prim hizmet belgesi ve
 • Yeni fesih tarihine göre düzenlenmiş yeni işten ayrılış bildirgesini

yasal süresinde SGK’ ya bildirmekle yükümlüdür.

İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK’ ya Bildirimi

İşveren işçiyi işe başlatmayarak işe başlatmama tazminatı ödeme yolunu tercih ettiğinde, işçinin işe başlatılmasına ilişkin tebligatı tebliğ aldığı tarihi takip eden ayın sonuna kadar işten ayrılış bildirgesi düzenleyerek SGK’ya vermek zorundadır. Yasal süresinde verilmemesi durumunda aylık asgari ücretin 1/10 ‘u tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Aylık Prim Hizmet Belgelerinin SGK’ya Bildirimi

İşveren 120 güne kadar boşta geçen süre karşılığında çalışana ödediği ücretlerin SGK prim tutarlarını SGK’ya bildirmek ve ödemek zorundadır. Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirilmesinin yasal süresi personeli işe başlatma ya da başlatmama durumuna göre değişmektedir.

*Personel işe başlatılacaksa, işverenin işe davetinin tebligatının işçiye ulaştığı tarihi takip eden ayın 23 üne kadar,

*Personel işe başlatılmayacaksa, işçinin işe başlamak için işverene başvurduğu tarihi takip eden ayın 23 üne kadar aylık prim ve hizmet belgesini kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek kaydıyla ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin 1/8’i tutarında idari para cezası uygulanır. Tahakkuk edecek primlerin yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle gecikme faizi uygulanacak ve ek aylık prim hizmet belgesinde bildirilen kişiler için, SGK işveren prim teşviklerinden ilgili aylar için yararlanılamayacaktır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!

6 yorum

 1. Merhaba

  Sgkya bildirim bölümünde tarihli örnek verir misiniz ?
  Örneğin ben 14/05/2019 da işverene başvurdum. 16/05/2019 da şirketin eline ulaştı. Beni işe başlatmazsa veya başlatırsa hangi tarihte aylık prim hizmet belgemi sgkya bildirmeli ?

  • başlatmazsa bildirim yapması gerekmez ancak işe iade gerçekleşir ise; başvuru evrakının işverene ulaştığı tarihi takip eden ayın (6. ay) 23 üne kadar bildirimin elden yapılması gerekir.

 2. kamu kurumunda 14 .04.2020 tarihinde mahkeme kararı sonucu başvuran kişinin işe başlatılmaması sonucu 23.05.2020 tarihine kadar prim bildirgeleri düzenlenerek sgk ya gönderilmiştir maaş dönemlerimiz 15.03.2020-14.04.2020 takip eden 15.04.2020/15.05.2020 ayın 23 üne kadar gönderdik ama ceza yedik.

 3. Merhablar işe iade davası sonrasında 4 aylıklık işizlik maasını ısveren odemek zorunda mıdır

 4. Murat özdoğan

  Merhaba işe iade davasını ve istinafı kazandım şirket geri almadı ücret ödedi benim sorum 3 sene evvel işten çıkartıldığımda emekli değildim geçen sene emekli oldum şirket boşta geçen süre için 120 gün sgk ya ödeme yaptı bu ödeme ile prim gün sayım ve toplam sgk primiim arttı bunun üzerine benim emekli maaşım artar mı nasıl öğrenebilir veya ne yapabilirim

  Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir