işveren payı

İşveren Tarafından Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Ödenecek Prim

işveren payı01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5510/4-1_A kapsamındaki sigortalılar (SSK) için ozel sektor işverenlerince ödenen uzun vadeli sigorta kolları priminin işveren payinin 5 puanlik kismi hazinece karsilanir. Bu indirimden yararlanilabilmesi icin; söz konusu isyerinden dolayı sigorta primi, issizlik sigortasi primi, idari para cezasi veya gecikme cezasi borcunun bulunmamasi gerekmektedir.

Bu koşula uygun isyerlerindeki sigortalilar için 5510 sayılı Kanun türü seçilerek e-bildirge düzenlenecektir. E-bildirge verilişi sırasında sistem tarafından ilgili işyerinden dolayı yukarıda sayılan borçların bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Bu kapsamda borcu bulunan işverenler, bu borçlarini ödemeleri halinde uygulamadan yararlanabileceklerdir.

Ayrıca; bu işyerleri için düzenlenmesi gereken e-bildirgelerin yasal süresinde düzenlenmesi (ilgili oldugu ayı izleyen ayın 23. günü sonuna dek, bugünün tatil günü olması halinde takip eden ilk iş  günü sonuna dek) ilgili primlerin yasal süresinde ödenmesi (ilgili oldugu ayı izleyen ayın son günü) gerekmektedir. İndirim, sosyal guvenlik destek primi ile calısan sigortalilar, yurt dışında calıştırılanlar yanında, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayan sigortalılar için de (aday çirak, öğrenci v.b.) uygulanmayacaktir.

İndirim, dogrudan işveren tarafından uzun vadeli sigorta kollarina odenecek primin 5 puanlık kısmı hazinece karsılanacak biçimde gerçekleştirilecektir.

Söz gelimi fiili hizmet uygulaması olmayan bir isyeri için % 9 işçi, % 11 isveren hissesi olmak uzere toplam % 20 oranina ulaşan uzun vadeli sigorta kolları primi; uygulama ile % 9 işçi, % 6 işveren hissesi ve % 5 hazinece karsılanacak kısım şeklinde gerçekleşecektir. Diğer teşvik uygulamalarından yararlanılan sigortalilar için (genç istihdami, özürlü istihdamı v.b.) bu indirimden yararlanılamayacaktir. Ancak; aynı işyerindeki herhangi bir teşvik kapsamına girmeyen diğer sigortalılar için bu indirimden yararlanılabilecektir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranın işveren hissesinden beş puanlık indirimle ilgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …