Yemek Yardımı Gelir Vergisi İstisnası Ve Sakatlık İndirimi Tutarları Açıklandı

Yemek yardımı gelir vergisi istisnası ve sakatlık indirimi tutarları açıklandı.
 
Gelir Vergisi Genel Tebliği 270, 23.12.2008 tarih, 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Tebliğ ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ncı maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2008 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna uygulamasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Buna göre 01.01.2009 tarihinden geçerli gelir vergisinden muaf yemek yardımı tutarı 10 TL,

1. derece sakatlık indirimi tutarı 670 TL,

2. derece sakatlık indirimi tutarı 330 TL,

3 derece sakatlık indirimi tutarı 160 TL olarak uygulanacaktır

Gelir Vergisi Genel Tebliği’n tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?