2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belirlendi

2009 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine esas oluşturacak gelir vergisi tarifesi 31.12.2008 tarih, 26097/6.MÜK. sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 271 seri no lu (Gelir Vergisi Genel Tebliği) ile açıklanmıştır. Tebliğin ilgili bölümü aşağıda, tümü ekte yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.700 TL’ye kadar                                                                   % 15

22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası                        % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.965 TL, fazlası                      % 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası     % 35

271 seri No’lu gelir Vergisi Genel Tebliği’nin tam metinne ulaşmak için tıklayınız.

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …