2009 Yılı Ücret Hesaplama Parametreleri

Bilindiği üzere ücretlere uygulanan yasal kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi kesintileri vs.), belirlenmiş olan parametreler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Ocak ayı ile birliktebazı parametreler deişmektedir. Gerek Ocak-Haziran, gerekse Temmuz-Aralık 2009 dönemleri için geçerli olan parametreler aşağıda yer almaktadır.

2009 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi;

* 8.700 TL’ye kadar                                                               % 15

* 22.000 TL’nin 8.700 TL’si için 1.305 TL, fazlası                        % 20

* 50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.965 TL, fazlası                      % 27

* 50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası      % 35

2009 yılında uygulanacak asgari ücret ve prime esas kazanç taban/tavan tutarları;

16 yaşından küçükler için günlük asgari ücret,

* 01.01.2009-30.06.2009 için 18.90 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 19.65 TL,

16 yaşından büyükler için günlük asgari ücret,

* 01.01.2009-30.06.2009 için 22.20 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 23.10 TL olarak uygulanacaktır.

Buna göre;

16 yaşından küçükler için aylık asgari ücret,

* 01.01.2009-30.06.2009 için 567 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 589.50 TL,

16 yaşından büyükler için aylık asgari ücret,

* 01.01.2009-30.06.2009 için 666 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 693 TL olarak uygulanacaktır.

Söz konusu karara dayalı olarak 2009 yılı için geçerli olan prime esas kazanç taban ve tavan tutarları da aşağıdaki gibidir.

Prime esas günlük taban/tavan tutarı;

* 01.01.2009-30.06.2009 için 22.20/144.30 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 23.10/150.15 TL,

Prime esas aylık taban/tavan tutarı;

* 01.01.2009-30.06.2009 için 666/4.329.00 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 693/4.504.50 TL.

Prime esas kazanç tutarlarının belirlenmesi sırasında uygulanacak istisna tutarları;

Yemek yardımı/günlük;

* 01.01.2009-30.06.2009 için 1.33 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 1.39 TL,

Çocuk yardımı;

* 01.01.2009-30.06.2009 için 13.32 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 13.86 TL,

Aile yardımı;

* 01.01.2009-30.06.2009 için 66.60 TL,

* 01.07.2009-31.12.2009 için 69.30 TL.

Kıdem tazminatı tavanı;

* 01.01.2009/30.06.2009 için 2.260,05 TL,

* 01.07.2009/31.12.2009 için 2.365,16 TL,

Çocuk yardımı istisnası/gelir vergisi;

* 01.01.2009/30.06.2009 için 13.38 TL,

* 01.07.2009/31.12.2009 için 13.98 TL.

Aile yardımı istisnası/GVK/Kamu

* 01.01.2009/30.06.2009 için 80.26 TL.

* 01.07.2009/31.12.2009 için83.38 TL.

Yemek yardımı istisnası/GVK 

* 01.01.2009/30.06.2009 için 10.00 TL.

* 01.07.2009/31.12.2009 için 10.00 TL.

Asgari geçim indirimi tablosu      

Medeni durum                     Yıllık AGI toplamı      Aylık AGI tutarı

Bekar/eşi çalışan+0çocuk               599.4                    49.95

Bekar/eşi çalışan+1çocuk               689.31                  57.44

Bekar/eşi çalışan+2çocuk               779.22                  64.94

Bekar/eşi çalışan+3çocuk               839.16                  69.93

Bekar/eşi çalışan+4çocuk               899.1                    74.93

Evli+eşi çalışmayan+0çocuk           719.28                  59.94

Evli+eşi çalışmayan+1çocuk          809.19                   67.43

Evli+eşi çalışmayan+2çocuk          899.1                     74.93

Evli+eşi çalışmayan+3çocuk          959.04                   79.92

Evli+eşi çalışmayan+4çocuk       1,018.98                   84.92

Gelir vergisi matrahlarının belirlenmesi sırasında dikkate alınacak sakatlık indirimi tutarları;

* 1. derece sakatlar için 670 TL,

* 2. derece sakatlar için 330 TL,

* 3. derece sakatlar için 160 TL olarak belirlenmiştir.

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

Ay Ortasında Çıkan Kişinin Yemek Parası

İşten ayrılan çalışanlara ödenmiş yemek paraları bordroya nasıl yansıtılır? Vergi ve SGK istisnaları nasıl uygulanır?