Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılması Hakkında

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/21 maddeleri kapsamında işe iade talebinde bulunulması, mahkemece talebin uygun görülmesi, bu karara karşın işçinin işe başlatılmaması halinde gündeme gelen tazminatların gelir vergisi kanunu karşısındaki durumu tartışılmakta idi. Bu konuda Danıştay tarafından söz konusu ödemelerin gelir vergisi kesintisine tabi tutulamayacağı yönünde bir karar verilmişti. 

03.07.2009 tarih, 27277 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, bu konuya yönelik düzenlemeyi de içermekte. Bu kapsamda, yukarıda açıklanan durumlarda işe iade kararına karşın işe başlatılmayan işçiye bu nedenle ödenen tazminatlar, yalnız damga vergisi kesintisine tabi tutulacaktır. Kanunun tam metni ekte yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …