Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Yayınlandı

İşverenlerin ödeme aczine düşmesi, iflas etmesi benzeri durumlarda çalışanların ücret alacaklarının belirli bir kısmının kurulacak bir fon tarafından ödenmesi söz konusu. 4857 sayılı İş Kanunu’nda bu yönde yer alan düzenleme 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına alınmıştı. 28.06.2009 tarih, 27272 sayılı Resmi Gazete’de uygulamanın detaylarını açıklayan ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ yayınlandı. Yönetmelikle; Fonun yönetimi ve gelirleri, işçilerin ücret alacaklarının ödenmesi için gereken koşullar, yapılacak ödemenin süresi ve miktarına yönelik sınırlar belirlenmekte.

Bu kapsamda; işverenin iflası, iflasın ertelenmesi kararı verilmesi benzeri durumlarında, bu tarihten önceki 3 aylık alacaklarla sınırlı olmak üzere, karar tarihinden önceki 1 yılda söz konusu işverene bağlı olarak çalışanların hakları ödenebilecek. Ödemenin üst sınırı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince uygulanan prime esas kazanç tavanını geçemeyecektir. Yönetmeliğin tam metni ekte yer almaktadır.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …