sosyal güvenlik kurumu

Ek-1, Ek-2 Ve İAB Düzenlenmesi Zorunluluğu Sona Eriyor

sosyal güvenlik kurumu01.08.2009 tarihinden geçerli olarak; 5510 sayılı Kanun’un 8., 9., 11. maddeleri gereğince Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SGK) yapılan bildirimler, Bölge Çalışma Müdürlükleri’ne, Çalışma Bakanlığı’na ve Türkiye İş Kurumu’na da yapılmış sayılacak.

Şu an ki uygulamada; ay içinde işe giren ve işten ayrılanları belirtmek amacı ile izleyen ayın 15’ine dek Çalışma Bakanlığı’na Ek-1, ve Ek- 2 ile,

İşten ayrılan sigortalılar için işten ayrılma tarihinden itibaren 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na İşten Ayrılma Bildirgesi/İAB ile bildirimde bulunulmakta,

İşyeri açılışlarında, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bir ay içinde bildirimde bulunulmakta.

Bütün bu durumlar için ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na da bildirimler yapılmakta. 01.08.2009 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bu bildirimler yeterli sayılıcak, ayrıca Çalışma Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu’na bildirimde bulunulması gerekmeyecektir.

Uygulamayı açıklayan ve 01.08.2009 tarihinden geçerli olan SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, 21.07.2009 Tarih, 27295 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …