AGİ Esaslarını Açıklayan Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu gereğince verilen işe iade kararlarının uygulanmamasına paralel ödenen işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisi kesintisinden muaf tutulmasına yönelik yasal düzenleme yapıldı. Gerek bu düzenlemenin, gerekse teşvik uygulamaları ile AGİ uygulamasının esaslarını açıklayan GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ, 272 12.08.2009 tarih, 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

12.08.2009 Tarihli Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca

  • Çalışanlara 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında ödenen işe başlatmama tazminatları, gelir vergisi kesintisinden muaf tutulacak,
  • Yasal düzenleme öncesi ödenmiş ve gelir vergisi kesintisi yapılmış işe başlatmama tazminatları için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi koşulu ile vergi dairelerince iade yapılabilecek,
  • Gelir vergisi teşvikleri uygulanan ücret hesaplamalarında, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınarak, diğer teşvikler bu işlem sonrasında dikkate alınacaktır.

Gelir Vergisi Genel Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …