İşsizlik Sigortası Kanunu ile SSGSS Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Başbakan tarafından açıklanan teşvik düzenlemelerinin bir kısmını içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel  Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı.

18.08.2009 tarih, 27323 sayılı Resmi Gazete’de İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel  Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.. Kanun ile çalışanların sigorta primleri konusunda bir takım düzenlemeler getirilmekte

Bu kapsamda;

1. 01.10.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, işsizlik ödeneği almakta iken işe alınan, işe alındığı tarihten önceki aydan itibaren 6 aylık dönemde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden kısa vadeli sigorta kolları primi % 1 olarak hesaplanmak koşulu ile ödenmesi gereken sigorta primlerinin işveren ve işçi payları işsizlik fonundan karşılanacaktır. Bu primlerin karşılanacağı süre, sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı süre ile sınırlıdır. Söz gelimi, hak kazanılan işsizlik ödeneği süresi 10 ay, ödenek alınan süre 3 ay ise, bu teşvik en çok 7 ay uygulanacaktır. Bu teşviğin uygulanabilmesi için; sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde düzenlenmesi, fon tarafından karşılanmayan primlerin zamanında ödenmesi gerekmektedir. İşyerinden ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayanlar ve  Bir başka teşvikten yararlanılan sigortalılar için aynı anda bu teşvikten yararlanılamayacaktır.

2. (2009 Nisan) ayındaki aylık prim hizmet belgesinde bildirilen sigortalı sayısına ek olarak işe alınanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren payları işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Bu uygulamanın gerçekleşebilmesi için, sigortalının 31.12.2009 tarihine dek işe alınmış olması, işe alındığı tarihten önceki 3 aylık dönemde sigortalı bulunmaması gerekmektedir. Primlerin karşılanacağı süre 6 ayla sınırlıdır. 31.12.2009 tarihini 30.06.2010 tarihine dek, , primlerin karşılanacağı süreyi ise 6 ay daha uzatma yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiştir.

Teşvikten yararlanılabilmesi için; aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde düzenlenmesi, fon tarafından karşılanmayan primlerin ödenmesi gerekmektedir. Teşviğin uygulamasında fiilen çalışma esas alınacak, SGDP ödeyen ve yurt dışında çalışanlar teşvik kapsamında yer almayacaklardır. Teşviğin uygulanamayacağı durumlar madde metninde detaylı olarak belirtilmektedir.

3. Devlet tarafından teşvik edilen yatırımlar nedeni ile yaratılan istihdam kapsamında çalıştırılan sigortalılar için ödenecek sigorta primlerinin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren paylarının tamamına kadarı hazinece karşılanacaktır. Bu teşvikin süresini, primlerin karşılanacak oranlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

2. bölümde açıklanan teşvikin uygulama detaylarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3. bölümde açıklanan teşvike ilişkin esasların ise Hazine Müşteşarlığı’nca belirlenmesi hükme bağlanmıştır.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar  ve Genel  Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bu metnin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

24 Mart 2016 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilen “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın …