Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

20.08.2009 tarih, 27325 sayılı Resmi Gazete’de, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır.

Yönetmelikle;

  • 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesi kapsamında kısmi süreli çalıştırılan öğrencilerin tabi olacakları sigorta prim kolunun kısa vadeli sigorta kolları primi olacağı,
  • Alt işverenlerin işyeri bildirgesi dışındaki belgeler ve sözleşme ile kuruma başvurmaları gerekeceği, süresinden sonra verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin geriye doğru en fazla 1 yıllık kısmının işleme alınabileceği, 

  • Yasal sürenin 3 ay sonrasına kadar verilen bu türden belgelerin denetim ve inceleme yapılmaksızın işleme alınabileceği,
  • Belge türü veya kanun numarası yanlış seçilerek verilmiş belgeler için düzeltme amaçlı bildirim yapılabileceği,
  • Sigortalı sayısı, prim günü ve prime esas kazanç tutarlarında değişiklik olmaması koşulu ile bu belgeler için idari para cezası uygulanmayacağı,
  • 506 sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların sigortalı giriş ve sigortalı işten çıkış bildirimlerini 10 gün içinde kuruma yapacakları,

yönünde açıklamalar yapılmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …