6111 Sayılı Teşviğin Uygulanmasına Yönelik Notlar

Kamuoyunda borçların yapılandırılması olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile getirilen pek çok değişikliğin yanında sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin teşvikler ile ilgili düzenlemelere de gidilmiştir. Bu teşvik ile belirli koşulları sağlamış olan sigortalı işçi paylarının tümü işkur tarafından karşılanmaktdır. 4447 sayılı kanunu’nun geçici 10. maddesiyle getirilen yeni ilave istihdam teşviki şartlarından ilki;
 
1 mart 2011 ve 31 aralık 2015 tarihleri arasında işe alınmış olma şartıdır. Ayrıca teşvikten yararlanacak kişiler 18 yaşını doldrumuş olmalılardır.

Diğer şartımız ise; teşvikten yararlanmada ortalama işçi hesabıdır. Bu kişiler işe alımdan önceki 6 aylık aylık prim ve hizmet belgesine kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılacaktır. Fakat yeni açılan işyerleri için son 6 aylık çalışan ortalamasına bakılmamaktadır. Son olarak sigortalının işe alınmış olduğu tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması şartı aranmaktadır.

Özel sektör işyerlerinin bu kanun hükmünden yararlanabilmesi için geriye dönük borçların bulunmaması ve teşvikten yararlanacağı ayın primini de süresi içinde ödemesi gerekmektedir. Ayrıca o aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri de süresinde verilmiş olmalıdır. İşverenin başka bir işyerinden borcunun olması bu duruma engel değildir.

Teşvikten yararlanabilecek kişiler; 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaş üstü kadınlardır.

– Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle,

– Mesleki ve teknik eğitim veren orta ve yüksek okullardan mezun olmuş veya İşkur tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını tamamlamış olanlar 36 ay süreyle teşvikten yararlanacakken; bu özellikleri taşımayanlar 24 ay süreyle kapsama dahil edileceklerdir.

29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar yada meslek lisesi/MYO mezunu veya İşkur işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olanlar 24 ay süreyle yararlanabilecekken, bu kişilerin İşkur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay daha yararlanma süresi öngörülmüştür.

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışmakta  iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta yada yüksek okullardan mezun olanlar 12 ay süreyle teşvik kapsamına dahil edilmişlerdir.

Aynı sigortalı bu teşvikten yalnızca bir kez yararlanabilecektir. Destek süresini tamamlamadan işsiz kalınması halinde kalan sürede teşvik hükümleri uygulanmayacaktır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.