İşsizlik Ödeneği Hakkında Güncel Bilgiler

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre; işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşten kendi isteğiyle ayrılan personelin işsizlik ödeneğinden faydalanma hakkı bulunmamaktadır.

Bu şartların sağlanması halinde;

    – 600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,
    – 900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,
    – 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.

Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırlarsa, daha önce hak ettikleri sürelerini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmak için sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği alacaklardır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor!

İşsizlik Maaşında Şartlar Kolaylaşıyor

Son günlerde yazılı ve görsel medyada işsizlik ödeneği ile ilgilide bir takım düzenlemeler yapılacağına ilişkin …