Bağkurluya Prim İndirimi
Bağkurluya Prim İndirimi

Bağkurluya Prim İndirimi Devrede

6745 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasına j bendi eklenmiştir. Buna göre; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır” denmiştir. Böylece Bağkurluya Prim İndirimi de sağlanmış oldu.

Söz konusu indirim 01.10.2016 tarihinden itibaren yürürlük kazanmıştır. Anılan indirimden yararlanmak için;

1- Primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi,

2- Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmemektedir.

Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

Örneklerle Prim İndiriminin Yansıtılması

01.10.2016 Tarihi Öncesi;

Bağ-Kurlu’ nun ödeyeceği sigorta primi; = Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (%2) + Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi (%20) + Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi (%12,5)

Brüt Asgari Ücret = 1.647,00 TL x %34,5 = 568,21 TL

Tavan Ücret = 10.705,5 TL x % 34,5 = 3.693,40 TL

01.10.2016 Tarihi Sonrası;

Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primine Hazinece getirilen indirim ile birlikte prim oranı %20 ‘den %15’ e düşmüştür.

Brüt Asgari Ücret = 1.647,00 TL x %29,5 = 485,86 TL

Tavan Ücret = 10.705,5 TL x % 29,5 = 3.158,12 TL

01.10.2016 tarihinden itibaren

– Asgari ücret üzerinden prim ödeyen bağkurlu 568,21 TL prim ödemekte iken, 485,86 TL prim ödeyerek 82,35 TL indirime hak kazanmıştır.

– Tavan ücret üzerinden prim ödeyen bağkurlu 3.693,40 TL prim ödemekte iken, 3.158,12 TL prim ödeyerek 535,28 TL indirime hak kazanmıştır.

Dolayısı ile 01.10.2016 tarihinden itibaren Bağ-Kurlu lara getirilen indirim ile, 82,35 TL ila 535,28 TL arasında bir kazanç sağlanacaktır.

Kimler Bağkur ’ lu ?

5510 Sayılı Kanun Md. 4/1/b Sigortalıları (Eski Bağ-Kur’lular)

Bağımsız çalışanlar, 5510 sayılı Kanun md. 4/1/b ve md. 4/2’de tanımlıdır. Buna göre;

“Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

4) Tarımsal faaliyette bulunanlar” Kanun md. 4/1/b bendince;

Ayrıca 5510 sayılı Kanun md. 4/2’de yer alan ve Kanunun uygulanması bakımından 5510 sayılı Kanun md. 4/1/b sigortalıları gibi işlem gören 10.07.1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörlerde bu kapsamda sigortalıdır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2019 BağKur Primleri Ne Kadar Oldu?

2019 BağKur Primleri Ne Kadar Oldu?

2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması ile 5510 sayılı Kanun gereği ödenen primler de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir