Eksik Gün Bildiriminde Belge İbrazı Kaldırıldı

Eksik Gün Bildiriminde Belge İbrazı Kaldırıldı

Sigortalıların, ücretsiz izin istirahat raporu, kısmi çalışma gibi sebeplerden kaynaklı ay içerisinde 30 günden az bildirildiği durumlarda, eksik kalan günler için nedenini ihtiva eden kod ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmekte idi. Aynı zamanda ay içerisinde 30 günden az çalışması bulunan sigortalıların eksik gün nedenleri ve kanıtlayıcı belgeleri işyerinde toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerleri tarafından SGK’ya belge ibrazı yapmaktaydılar. Eksik Gün Bildiriminde Belge İbrazı konusu cezai yaptırımların da söz konusu olduğu bir uygulama olduğundan önem arz etmekteydi.

10’dan fazla sigortalısı bulunan işyerleri ise eksik gün bildirimlerini yapmakta ama her eksik gün bildirimi olan aylarda SGK’ya ilgili belgeleri gönderme yükümlülüğü altında olmayıp bu belgeleri özlük dosyalarında muhafaza etmekle yükümlüydüler. 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 67. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 86.maddesinde değişikliğe gidilerek eksik gün bildirimi yeni düzenleme ile çalışma hayatında yerini almış oldu.

Eksik Gün Bildirimi Devam Ediyor Belge İbrazı Kaldırıldı

Son günlerde yukarıda kısaca açıkladığımız konu hakkında maalesef eksik gün bildiriminin kaldırıldığına ilişkin haberler de kamuoyunu oyalamaktadır. Burada siz değerli ziyaretçilerimize özellikle vurgulamak istediğimiz husus, eksik günlere ilişkin bildirimler eksik güne neden olan kod ile yine SGK’ya bildirilmeye devam edileceğidir. Değişiklik 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinin eksik gün nedenini belirten belgeleri SGK’ya gönderme zorunluluğuna yöneliktir.

7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’da gerekli düzenlemelere gidilerek artık SGK’ya belge ibrazı zorunluluğunun kaldırıldığı ilgili usul ve esasların Yönetmelik ile belirleneceği açıklanmıştır.

Hatırlatmamız gereken bir diğer konu ise eksik gün nedenlerine ilişkin belgelerin yasal saklama süresi boyunca saklanarak istenildiği takdirde SGK’ya ibraz edilmesinin zorunlu olduğudur.

7103 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik SGK’nın 13.04.2018 tarihli “Eksik Gün Bildirimleri” konulu Genel Yazı’sında da belirtilmiş olup anılan Genel Yazı’ya ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir