Emeklilikte 30 Yıl Sınırına Takılan Memurlar Nihayet Muradına Erdi
Emeklilikte 30 Yıl Sınırına Takılan Memurlar Nihayet Muradına Erdi

Emeklilikte 30 Yıl Sınırına Takılan Memurlar Nihayet Muradına Erdi

Emeklilik ikramiyesinde 30 yıl sınırına takılan memurların mağduriyetini gideren 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27 Ocak 2017 tarihli, 29961 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Emeklilikte 30 Yıl Sınırına Takılan hak sahiplerinin 1 yıl içende müracaatı halinde 7.500,00 TL ye kadar olan ikramiye farkları 3 ay içinde, varsa bakiyesi bir yıl sonra ödenmeye başlayacaktır.

Bilindiği üzere 7 Ocak 2015 öncesi emekli olan memurların emekli ikramiyelerinin hesabında 30 yılı aşan fiili hizmet süreleri dikkate alınmadığından belirtilen tarihten sonra emekli olanlarla aralarında bir eşitsizlik ortaya çıkmış ve mağdurlar tarafından Anayasa Mahkemesi ve idare mahkemelerinin de dahil olduğu hukuki bir süreç başlatılmıştı.

Yürürlüğe giren yasa ile;

  • Müracaat: Yasa yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat edilecek.
  • Ödenecek Tutar: Otuz yılı aşan her tam hizmet yılı için 50 Türk lirasının altında olmamak üzere, görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden aylıklarının başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesi.
  • Ne Zaman Ödenecek: 7.500 Türk lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde herhangi bir faiz ödenmeksizin, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.
  • Kime Ödenecek: Halen emekli aylığı almaya devam edenlerin hesaplarına yatırılacak. Eğer hayatta değilse, geride kalan hak sahiplerine fark ödemesi yapılacak.
  • Dava Açmak Gerekli mi: Hayır, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapıp dava açmamış olanların başvuruları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılır.
  • Ödenecek Asgari Tutar: Ödenecek toplam ikramiye tutarı hiçbir şekilde 100 Türk lirasının altında olamaz.
  • Görülmekte Olan Davaların Durumu: Görülmekte olan davalarda ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar birinci fıkra hükümlerine göre ödenir. Mahkemelerce, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalarda davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri idare üzerinde bırakılır ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilir. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollarına başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçilmiş sayılır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?

1 yorum

  1. merhaba başvuru için neler gerekiyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir