Geçici 19. Madde İlave İstihdam Teşviki
Geçici 19. Madde İlave İstihdam Teşviki

Geçici 19. Madde İlave İstihdam Teşviki

7103 sayılı Torba Kanun ile 2018 yılı başından itibaren geçerli olacak yeni istihdam teşvikleri hayatımıza girdi. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19. madde ve 20. madde ile 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve diğer tüm şartları sağlayan işçiler için işveren teşviki uygulaması başladı.

687 kanun numaralı Teşvikin SGK uygulama esaslarını belirleyen  “2018/22 Sayılı SGK Genelgesi” ve gelir vergisi ile damga vergisi uygulama esaslarını belirleyen “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:304” yayımlandı.

Teşvikten Yararlanma Şartları

Sadece özel sektör işverenlerine uygulanacak, Geçici 19. Madde İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekmektedir.

  • Sigortalının İŞKUR’da işsiz olarak kaydının bulunması,
  • İşe başlanılan tarihten önceki üç ayda toplam 10 günden fazla sigortalı olmamaları (isteğe bağlı sigortalılık sayılmaz),
  • İşe girişi yapıldığı yıldan bir önceki yıl, ilgili işyerindeki sigortalı sayısı ortalamasına ilave olmuş olması (APHB sigortalı sayısına bakılır)

gerekmektedir.

Ayrıca işverenin teşviki uygulayabilmesi için, prim bildirgelerini yasal süresinde bildirip ödeyen, ödenmemiş borçları varsa da bunları yapılandırarak ödemeye devam eden, sahte sigortalı ya da kaçak işçi çalıştırmamış bir işveren olması gerekmektedir.

Kamu işyerleri ya da kamudan ihale ile iş alarak çalışan özel şirketler bu teşvikten yararlanamayacaktır.

Teşvikten Yararlanma  Süresi

SigortalıKriterTeşvik Süresi
Kadın18 yaşından büyük18 ay
Erkek18-25 yaş arası18 ay
Engelliİşkur’a Kayıtlı18 ay
Diğer12 ay

SGK Açısından İlave İstihdam Desteği

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde işveren desteği sınırı, günlük asgari ücretin sigortalının prim günü ile çarpımı ile bulunan tutardır. Sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan işçi-işveren prim paylarının tamamı tutarından işverene prim desteği sağlanır.

İmalat ve bilişim dışındaki diğer sektörlerde ise, prime esas kazancın alt sınırı üzerinden destek tutarı hesaplanır. Çalışanın pek matrahı değil, asgari ücretin pek matrahı dikkate alınır. Prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi-işveren prim paylarının tamamı her ay tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır.

2018/22 Sayılı SGK Genelgesi aslı için tıklayınız.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Açısından İlave İstihdam Desteği

Hem geçici 19. maddeye, hem de geçici 20. maddeye dayanarak teşvikten yararlanılan işçilerde gelir vergisi stopaj teşvikinden de yararlanılmaktadır. Günlük prime esas kazanç alt sınırının, işçinin prim gün sayısı ile çarpılması ile elde edilen tutarın gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonraki tutarı kadar vergi desteği sağlanacaktır.

Asgari ücretin damga vergisi kadar tutar beyan edilmez. Günlük asgari ücretin işçinin prim günü ile çarpılması ile elde edilen tutar üzerinden hesaplanan damga vergisi ödenmez.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:304 aslı için tıklayınız.

Teşvik uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi almak, teşviklerinizi profesyonel yürütülmesi konusunda destek almak için iletişime geçebilirsiniz.

Datassist Bordro Servisi

tesvik@datassist.com.tr 

0212 251 45 50 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

Bölgesel Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

6 puanlık ilave teşvikle ilgili beklenen haber geldi. Teşvikten yararlanma süresi 2021 yıl sonuna kadar uzatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir